Nové publikace

New book “Contemporary African Social and Political Philosophy”

new-book-contemporary-african-social-and-political-philosophy

New book “Contemporary African Social and Political Philosophy”

The book explores what constitutes contemporary African social and political philosophy with regard to its meaning, aims, sources, and relevance for today's Africa. Kasanda defines contemporary African social and political philosophy as an inclusive reflection of African communities with regard to power and equitable modes of social and political organization. The book sheds new light on debates concerning topics such as ethnophilosophy, negritude, pan-Africanism, democracy, African civil society, African cultures, and globalization.The book will be published also in the Czech language in the publishing house Filosofia in autumn 2018.

Routledge

New book “From Social to Cyber Justice”

new-book-from-social-to-cyber-justice

New book “From Social to Cyber Justice”

The book contains critical analyses of injustice in connection to law and ethics, and develops normative alternatives linked to justice. It covers the relevant issues from social justice to cyber justice. The chapters address issues and concepts which guideline on social innovations, transformations inherent in democratizing processes, global conflicts and other interactions, including the ultimate danger of escalation to war conflicts, be they conventional wars or new cyberwars.

Filosofia

Nová kniha „Contemporary African Social and Political Philosophy“

nova-kniha-contemporary-african-social-and-political-philosophy

Nová kniha „Contemporary African Social and Political Philosophy“

Albert Kasanda

Dr. Albert Kasanda z Centra globálních studií FLÚ AV ČR právě publikoval v britském nakladatelství Routledge knihu „Contemporary African Social and Political Philosophy: Trends, Debates and Challenges". Kniha bude později v tomto roce publikována rovněž v českém jazyce v nakladatelství Filosofia.

Vychází kniha „From Social to Cyber Justice“

vychazi-kniha-from-social-to-cyber-justice

Vychází kniha „From Social to Cyber Justice“

Nythamar de Oliveira, Marek Hrubec, Emil Sobottka (eds.)

Kniha se zabývá kritickou analýzou nespravedlností související s právem a etikou a vyvíjí normativní alternativy spojené se spravedlností. Pokrývá relevantní témata od sociální spravedlnosti ke kyberspravedlnosti. Kapitoly se zabývají tématy a koncepty, které poskytují ukazují směr ve společenských inovacích, transformacích obsažených v demokratizačních procesech, globálních konfliktech a dalších interakcích, včetně krajní hrozby eskalace k válečným konfliktům, ať už v podobě konvenčních válek nebo nových kyberválek.

Filosofia

Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech

modernita-modernity-v-eurasijskych-kulturnich-a-civilizacnich-kontextech

Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech

Milan Kreuzzieger, Ondřej Lánský (eds.)
Praha 2017, 368 stran Edice: Filosofie a sociální vědy, svazek 56 ISBN 978-80-7007-470-1
Filosofia

Ekonomická a politická transformace Číny: Nové rozbory

ekonomicka-a-politicka-transformace-ciny-nove-rozbory

Ekonomická a politická transformace Číny: Nové rozbory

Wei Xiaoping; přeložila Miluš Kotišová
Praha 2017, 192 stran Edice: Filosofie a sociální vědy, svazek 58 ISBN 978-80-7007-485-5
Filosofia

Imigranti a právo na pobyt

imigranti-a-pravo-na-pobyt

Imigranti a právo na pobyt

Joseph H. Carens; přeložil Martin Brabec, Miluš Kotišová, Josef Velek
Praha 2016, 86 stran Edice: Filosofie a sociální vědy, svazek 55 ISBN 978-80-7007-471-8
Filosofia

Environmentální devastace a sociální destrukce

environmentalni-devastace-a-socialni-destrukce

Environmentální devastace a sociální destrukce

Oleg Suša a Richard Sťahel

Praha 2016, 258 stran

Edice: Filosofie a sociální vědy, svazek 54

ISBN 978-80-7007-452-7

Filosofia