Hrubec

PhDr. Marek Hrubec, PhD.

Marek Hrubec vede Oddělení morální a politické filosofie. Ve svém zkoumání se zaměřuje na sociální a politickou filosofii. Zabývá se zejména sociální a politickou spravedlností, různými druhy uznání, legitimitou, participací a demokracií. Přednáší politickou filosofii na Ústavu politologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Bibliografie

Hrubec, Marek/ Arnason, Johann P. (eds.): Social Transformations and Revolutions. Edinburgh, Edinburgh University Press 2016, 202 s. ISBN 978-1-4744-1534-7.
Hrubec, Marek/ Dvořáková, V. / Keller, J.: A Trialogue on Revolution and Transformation. In: Hrubec, Marek/ Arnason, J. P. (eds.): Social Transformations and Revolutions: Reflections and Analyses. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016, s. 6-26. ISBN 978-1-4744-1534-7.
Hrubec, Marek : A Comparison of Models of Economic Democracy: Towards the World of Shared Sovereignty. Perspectives on Global Development and Technology, Volume 15, Issue 1 – 2, Theme: Globalization: The Urban Crisis and Economic Democracy, 2016., pp. 143–156. Brill publishing house, Netherlands. ISSN: 156-1500.
Hrubec, Marek: Conflicts of the Global State. International Critical Thought, Vol. 6, No. 3, September 2016, s. 378-392, Routledge, United Kingdom. ISSN: 2159-8282.
Hrubec, Marek/ Hammer, Frank: The Decline of the Industrial Detroit. Perspectives on Global Development and Technology, 2016, Vol. 15, s. 63-83, Brill publishing house, Netherlands. ISSN: 156-1500.
Hrubec, Marek/Uhde, Zuzana: Předmluva k českému vydání. In: Carens, Joseph H., Imigranti a právo na pobyt. Praha, Filosofia 2016, s. 7 – 15. ISBN 978-80-7007-471-8.
Hrubec, Marek, Harris, Jerry (hostující editor;): International Critical Thought, Vol. 6, No. 3, September 2016, s. 327-392, Routledge publishing house, United Kingdom. ISSN: 2159-8282.
Hrubec, Marek, de Oliveira, Nythamar, Sobottka Emil, Saavedra, Giovanni (eds.): Justice and Recognition. Porto Alegre: PUCRS, and Prague: Filosofia 2015, 458 stran. ISBN 978-80-7007-435-0.
Hrubec, Marek: Odjištěná společnost. Praha, Sociologické nakladatelství 2015, 150 stran. ISBN 978-7419-228-9
Hrubec, Marek, Feizhengyi de Pipan Gainian (A Critical Concept of Injustice). Shijie Zhexue (World Philosophy), No. 1, 2015, pp. 148-159 (Beijing, China). ISSN 1671-4318. Čínsky.
Hrubec, Marek: The Struggle for Social Justice. On the Boundary between Nation-States and Supranational Arrangement. Anachronia, No. 13, February 2015 (Hamburg, Germany), Pp. 86 – 109. ISSN 0946-347X.
Hrubec, Marek: Revolutionary Transformation in the Macroregional Modernities. European Journal of Science and Theology, 2015, Vol. 11, No. 6, s. 79 – 91.
Hrubec, Marek/Solík, Martin: Global Conflicts and the Macro-Regional Modernities.
Communication Today. Roč. 6, č. 1 (2015), s. 83-98.
Hrubec, Marek: Tři dilemata globálního uznání: společnost, stát a bezpečnost. Filosofický časopis, č. 1, 2015.
Hrubec, Marek: Interstate Recognition and its Global Overcoming. In: Nythamar de Oliveira, Marek Hrubec, Emil Sobottka and Giovani Saavedra (eds.), Justice and Recognition. Porto Alegre: PUCRS (Brazil) and Prague: Filosofia 2014, s. 287 – 323.
Hrubec, Marek: Globální sociální konflikty: cesta ke spravedlnosti. In: Solík, M. (ed.), Rozpory a alternativy globálního kapitalismu. Praha, Filosofia, a Bratislava, Veda 2015, s. 207-283.
Hrubec, Marek: Ke kritické teorii globálních interakcí: zneuznání potřeb. Studia politica slovaca 2/2014, s. 62 - 76.
Hrubec, Marek: Za Ulrichem Beckem, teoretikem globální rizikové společnosti. Filosofický časopis 1/2015.
Nythamar de Oliveira, Marek Hrubec, Emil Sobottka, Giovani Saavedra (eds.): Justice and Recognition, Praha, Filosofia a PUCRS, Porto Alegre, 2015, 458 stran, ISBN 978-80-7007-435-0.
Hrubec, Marek/ Dinuš, Peter/ Hohoš, Ladislav, a kol.: Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia? Bratislava a Praha, Veda a Filosofia 2014, 286 s. ISBN 978-80-7007-413-8.
Hrubec, Marek/ Dvořáková, Vladimíra/ Keller, Jan: Trialog o revoluci a transformaci. In: Hrubec, Marek/ Dinuš, Petr/ Hohoš, Ladislav, a kol., Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia? Bratislava a Praha, Veda a Filosofia 2014, s. 11 – 28. ISBN 978-80-7007-413-8.
Hrubec, Marek: Sdílená suverenita: boj o solidaritu v evropské integraci. In: Hlaváček, P. (ed.), České vize Evropy? Praha, Academia 2014, s. 189 – 195. ISBN 978-80-200-2361-2.
Hrubec, Marek: Interstate Recognition and its Global Limits. In: Javorská, Andrea/ Mitterpach, Klement/ Sťahel, Richard (eds.), Philosophy 14 – Rendering Change in Philosophy and Society. UKF, Nitra 2014, s. 51 – 82. 978-80-558-0714-0.
Hrubec, Marek: Interkulturní vědění a učení: dialog mezi kulturami v globální době. In: Martin Kopecký a kol., Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny. Univerzita Karlova v Praze, 2013, s. 52 - 74. ISBN 978-80-7308-474-5 (reálně vyšlo v 2014).
Hrubec, Marek: A Critical Concept of Injustice. Ethic@. International Journal of Moral Philosophy vol. 13, no. 1, s. 50 – 73, June 2014. (Brazil) ISSN 1677-2954.
Hrubec, M., Brabec, M.: Nepodmíněný základní příjem a práce. Fórum sociální práce 1/2014, 49-53. ISBN 1804-3070.
Hrubec, Marek: Předpoklady interkulturní komunikace. Communication Today 2/2014, s. 32-49. ISSN 1338-130X.
Hrubec, Marek: Critical and Participatory Conception of Practical Philosophy. Working Papers in Philosophy 2013/7, ed. Gábor Kovács. Budapest, Institute of Philosophy, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, s. 1-19.
Hrubec, M. a kol.: Kritická teorie společnosti. Praha, Filosofia 2013, 718 s. ISBN 978-80-7007-403-9.
Hrubec, Marek (ed.): Habermas, J.: K ustavení Evropy. Praha, Filosofia 2013, 270 s. ISBN 978-80-7007-391-9.
Hrubec, Marek: An Articulation of Extra-Territorial Recognition: Toward International and Supranational Solutions of Global Poverty. In: Burns, Tony (ed.), Global Justice and the Politics of Recognition. Palgrave 2013, s. 265 – 287.
Hrubec, Marek: Globální ne/spravedlnost. In: týž a kol., Kritická teorie společnosti. Český kontext. Praha, Filosofia 2013, s. 13 – 79.
Hrubec, Marek: Předmluva. In: týž a kol., Kritická teorie společnosti. Praha, Filosofia 2013, 7 – 12.
Hrubec, Marek: Sdílená suverenita: boj o solidaritu v evropské integraci. In: Hrubec, M. (ed.), Habermas, J., K ustavení Evropy. Praha, Filosofia 2013, s. 147 – 161.
Hrubec, Marek: Intersubjektivní podmínky spravedlnosti, Studia politica slovaca 2/2012, s. 94 – 104.
Hrubec, M., Dinka, P.: Autorita a autoritárstvo. In: Dinka, P. a kol., Besy kapitalizmu alebo začiatok novej éry? Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2012, s. 209 - 222. ISBN 978-80-8061-470-6.
Hrubec, Marek, Rovenský, Jan: Počátek nové éry. In: Rovenský, J., Krize a politické křižovatky. Praha, Filosofia 2012, s. 31 - 48. ISBN 978-80-7007-370-4.
Hrubec, Marek: Filosofie mezistátního uznání a její globální limity. Studia philosophica 1/2012, s. 3 – 26. ISSN 1803-7445.
Hrubec, Marek: Authoritarian versus Critical Theory. International Critical Thought, Vol. 2, No. 4, December 2012, 431–444 (nakladatelství Routledge, in English, Beijing). ISSN 2159-8282.
Hrubec, Marek: An Inter-cultural Dialoque on Trans-cultural Issues. In: Axford, Barrie and Huggins, Richard (eds.), Cultures and/of Globalization. Cambridge Scholars Publishing 2011, s. 14 - 35. ISBN 978-1-4438-3217-5.
Hrubec, Marek, Rovenský, Jan: Počátek nové éry. In: Rovenský, J. a kol, Krize a politické křižovatky. Praha, Filosofia 2012, s. 31 - 48. ISBN 978-80-7007-370-4.
Hrubec, Marek: Filosofie mezistátního uznání a její globální limity. Studia philosophica 1/2012, s. 3 – 26. ISSN 1803-7445.
Hrubec, Marek: Autoritářská vs. kritická teorie. Filosofický časopis, 60 roč., č. 1, 2012, s. 17 – 40.
Hrubec, Marek (ed.): Téma: Autorita a autoritářství. Filosofický časopis, 60 roč., č. 1, 2012, s. 3 – 139.
Marek Hrubec, Martin Brabec: Beyond the Civilizational Crisis. Perspectives on Global Development and Technology, Volume 10, Number 1, 2011, pp. 94-112. ISSN 1569-1500.
Hrubec, Marek: Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky. Praha, Filosofia 2011, 562 str. ISBN 978-80-7007-362-9.
Hrubec, Marek: Kritická koncepce mezinárodního uspořádaní. Axel Honneth o uznání mezi státy. Filozofia č. 5, 2011 (Slovensko), s. 405-422.
Hrubec, Marek a kol.: Martin Luther King proti nespravedlnosti. Praha, Filosofia 2010. ISBN 978-80-7007-334-6.
Hrubec, Marek (guest editor): Theme: A Comtemporary Theory of Democracy and Justice, Human Affairs Vol. 20, No. 2, 2010, s. 91-166. ISSN 1210-3055.
Hrubec, Marek (hostující editor): Téma: Rawlsova filosofie mezinárodního práva. Filosofický časopis 2/2010, s. 227-261. ISSN 0015-1831.
Hrubec, Marek: The Law of Peoples and Global Justice. Human Affairs Vol. 20, No. 2, 2010, s. 135-150. ISSN 1210-3055.
Hrubec, Marek: The Struggle for Human Rights, Perspectives on Global Development and Technology, Vol. 9, No. 1-2, 2010, s. 39-60. Brill, The Netherlands. ISSN 1569-1500.
Hrubec, Marek: The Global Poor and Social Justice. In: SinghaRoy, D. (ed.), Surviving Against Odds. New Delhi, India, Manohar 2010, s. 73-96. 2010. ISBN 978-81-7304-877-7.
Hrubec, Marek: The Formulation of Extra-Territorial Recognition. Foreign Theoretical Trends 1/2010, Beijng, China, 65-83. (čínsky). ISBN 1674-1277.
Hrubec, Marek: Social Justice and Development in the Global Context. In: Ivanička, K. et al., Overcoming Crisis - Creating of the New Model for Socio-Economic Development of Slovakia. Bratislava, Ekonóm 2010, s. 73-98. ISBN 978-80-225-2882-5.
Hrubec, Marek (ed.): Between Islam and the West. Filosofia, Prague 2009. ISBN 978-80-7007-299-8.
Hrubec, Marek: An Introduction to the Iranian Perspectives on the Relations between Islam and the West. In: Hrubec, M. (ed.), Between Islam and the West. Filosofia, Prague 2009. s. 9-23. ISBN: 978-80-7007-299-8.
Marek Hrubec, Réza Davarí Ardakaní, Gholamreza Avaní, Sejed Mostafa Mohaghegh, Patrik Eichler: Rozhovor s íránskými filosofy: Dialog mezi kulturami by se měl stát nezbytností, náš věk je globální. Pro-fil, 1/2009. ISSN: 1212-9097.
Hrubec, Marek: Boj o uznání v globálním kontextu. In: Ivan Buraj a Kristína Korená (eds.), Éra globalizácie vo filozofickej reflexii. Univerzita Komenského, Bratislava 2009, s. 19-35. ISBN: 978-80-223-2616-2.
Hrubec, Marek: Interkulturní boj o uznání, Filosofický časopis 2/2009, s. 263-269. ISSN: 0015-1831.
Hrubec, Marek: Courtoisie, Agustin, Un diálogo intercultural. Entrevista con Marek Hrubec. Parte I. Letras Internacionales No. 80, 2009. ISSN: 1688 – 4302 (španělsky: Montevideo).
Hrubec, Marek: Courtoisie, Agustin, De las luchas por el "reconocimiento" a la "distopía". Entrevista con Marek Hrubec. Parte II. Letras Internacionales No 81, 2009. ISSN: 1688 – 4302 (španělsky: Montevideo).
Hrubec, Marek (ed.): Interkulturní dialog o lidských právech. Západní, islámské a konfuciánské perspektivy. Praha 2008. 492 stran. ISBN 978-80-7007-282-0
Hrubec, Marek, a kol.: Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Praha 2008. 482 stran. ISBN 978-80-7007-286-8.
Hrubec, Marek: Předpoklady interkulturního dialogu o lidských právech. In: Hrubec, Marek, (ed.), Interkulturní dialog o lidský právech: Západní, islámské a konfuciánské perspektivy. Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 28, Praha 2008, s. 13-48.
Hrubec, Marek: Sociální spravedlnost v globálním kontextu. Extrateritoriální uznání globálních chudých. In: Hrubec, Marek, a kol., Sociální kritika v éře globalizace. Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 30, Praha 2008.
Hrubec, Marek: On Conditions of Participation. The Deficits of Public Reason. Human Affairs 1/2008, s. 81-91.
Hrubec, Marek: Etika spravodlivosti. In: Remišová, Anna (ed.), Dejiny etického myslenia v Europe a na Slovensku. Kalligram, Bratislava 2008, s. 714-727. ISBN: 978-80-8101-103-0 (slovensky).
Hrubec, Marek: Od války k interkulturnímu dialogu. Literární noviny 38/2008, s. 6.
Hrubec, Marek: Zárodky dějinné alternativy. Literární noviny, 48/2008, s. 7.
Hrubec, Marek: Interkulturní dialog mezi západem a dalšími civilizacemi. Akademický bulletin, červenec-srpen 2008, s. 8-9.
Hrubec, Marek: Filosofie násilí. Literární noviny 21/2008, s. 3. Přetištěno také v: Slovo 23/2008 (slovenský týdeník). ISSN - 1335 - 468X.
Hrubec, Marek: Základní příjem pro všechny. A2 14/2008 (český týdeník). ISSN 1801-4542
Hrubec, Marek: Pluralita kultur, jednota civilizace. Slovo (slovenský týdeník) č. 51/2008. ISSN - 1335 - 468X.
Hrubec, Marek, Brabec, Martin, Van Parijs, Philippe a kol.: Všeobecný základní příjem. Praha, Filosofia 2007, s. 202, ISBN 978-80-7007-259-2
Hrubec, Marek (ed.): Fraser, N.: Rozvíjení radikální imaginace. Globální přerozdělování, uznání a reprezentace. Praha, Filosofia 2007, 184 s. ISBN 978-80-7007-251-6.
Hrubec, Marek (ed.): Ferrara, A.: Nedostatek soudnosti? Evropská a kosmopolitní otázka. Praha, Filosofia 2007, 138 s. ISBN 978-80-7007-257-8.
Hrubec, Marek: K feministické kritické teorii zneuznání. Gender, rovné příležitosti, výzkum 1/2007, s. 13-15.
Hrubec, Marek. Fraser, N.: Ke globální spravedlnosti. In: M. Hrubec (ed.), Fraser, N., Rozvíjení radikální imaginace. Globální přerozdělování, uznání a reprezentace. Praha, Filosofia 2007, s. 9-32. ISBN 978-80-7007-251-6.
Hrubec, Marek: Úvod editora. In: Hrubec, M. (ed.): Ferrara, A., Nedostatek soudnosti? Evropská a kosmopolitní otázka. Praha, Filosofia 2007, s. 7-9
Hrubec, Marek: Unrecognized Rights-Agents, Misrecognized Rights-Holders. Social Justice in Global Context. In: Harris, J. (ed.), Contested Terrains of Globalization. Proceedings of the GSA Conference, Chicago 2008.
Hrubec, Marek: Feministické výtvarné umění: Od lokálního ke globálnímu protestu. Gender, rovné příležitosti, výzkum 2/2007, s. 110-112.
Hrubec, Marek, Eichler, Patrik: Aby atraktivní země nebyly jen ty západní. Literární noviny č. 28, 9.7.2007, s. 28. ISSN 1210-0021
Hrubec, Marek, Fraser, Nancy: Socialismus chce vymýtit kořeny nespravedlnosti. Literární noviny č. 36, 3.9.2007, s. 15.
Hrubec, Marek. Brabec, Martin: Základní příjem všem občanům? In. Literární noviny, 29.10. 2007, s. 7.
Hrubec, Marek: Představivost Černého Orfea. Literární noviny č. 49, 3.12.2007, s. 13.
Hrubec, Marek, Honneth, Axel: Společenský status dnes stojí na tržním úspěchu. Literární noviny č. 51, 17.12.2007, s. 15.
Hrubec, Marek: Kögler, Hans-Herbert: Kritická teorie a étos interpretace. In: Kögler, Hans-Herbert, Kultura, kritika, dialog. Praha, Filosofia 2006, s. 11-37. ISBN 80-7007-238-5
Hrubec, Marek: Globální sociální nerovnosti: důsledky a alternativy. In: Jan Němec, Markéta Šůstková (eds.): III. Kongres českých politologů. Praha, Olomouc, Česká společnost pro politické vědy 2006, s. 222-228. ISBN 978-80-902176-0-7
Hrubec, Marek: Polemika o ústavě. In: Michelman, Frank I./Ferrara, Alessandro, Polemika o ústavě. Praha, Filosofia 2006, s. 7-17. ISBN 80-7007-225-3
Hrubec, Marek: Multikulturalismus z českého pohledu. Paidea. Roč. 3, č. 1 (2006) ISSN 1214-8725.
Hrubec, Marek (ed.): Cohen, G. A. Iluze liberální spravedlnosti. Praha, Filosofia 2006. ISBN 80-7007-234-2
Hrubec, Marek: Cohenova cesta k analytickému socialismu. In: Cohen, G. A., Iluze liberální spravedlnosti. Praha, Filosofia 2006, s. 7-35. ISBN 80-7007-234-2
Hrubec, Marek: O globální spravedlnosti. In: Andreanský, Eugen (ed.), Filozofia v kontexte globalizujúceho sa světa. Bratislava, Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2006, s. 145-155. ISBN 80-89238-08-4
Hrubec, Marek: Ohlédnutí za Iris Marion Young. Filosofický časopis 5/2006, s. 787-789.
Hrubec, Marek (ed.): Spor o Evropu: postdemokracie, nebo predemokracie?. [A Dispute on Europe: Post-democracy or Pre-democracy?.] Praha : Filosofia, 2005. 287 s. - (16.) ISBN 80-7007-214-8.
Hrubec, Marek (ed.): Spravedlnost a demokracie v evropské integraci. [Justice and Democracy in the European Integration.] Praha : Filosofia, 2005. 243 s. - (17). ISBN 80-7007-215-6.
Hrubec, Marek: Spor o postdemokratický či predemokratický charakter Evropy. Úvod. [A Dispute on Post-democratic or Pre-democratic Character of Europe. An Introduction.] Spor o Evropu: Postdemokracie, nebo predemokracie?. Praha : Filosofia, 2005 - (Hrubec, M.) s. 7-19. ISBN ISBN 80-7007-214-8. - (Filosofie a sociální vědy. 16).
Hrubec, Marek: Evropská spravedlnost a demokracie. Úvod.[European Justice and Democracy. Introduction.] Spravedlnost a demokracie v evropské integraci. Praha : Filosofia, 2005 - (Hrubec, M.) s. 7-19. ISBN 80-7007-215-6. - (Filosofie a sociální vědy. 17).
Hrubec, Marek, Brabec, Martin: O egalitárním libertarianismu: jiný neoliberalismus. [On Egalitarian Libertarianism: The Other Neo-liberalism] Filosofický časopis. Roč. 53, č. 3 (2005), s. 428-442. ISSN 0015-1831.
Hrubec, Marek, Brabec, Martin: Nedorozumění v diskusi o univerzálním základním příjmu. [Cross-Purposes in the Discussion about Universal Basic Income.] Filosofický časopis. Roč. 53, č. 4 (2005), s. 637-639. ISSN 0015-1831.
Hrubec, Marek: Flusserova diagnóza naší doby. Úvod. [Flusser's Diagnosis of our Time. An Introduction.] Filosofický časopis. Roč. 53, č. 5 (2005), s. 741-742. ISSN 0015-1831.
Hrubec, Marek: Demokracie v obklíčeném světě. [Democracy in the Enclosed World.] Literární noviny. Roč. 16, č. 49 (2005), s. 2. ISSN 1210-0021.
Hrubec, Marek (ed.): Globální spravedlnost a demokracie. [Global Justice and Democracy.] Praha : Filosofia, 2004. 335 s. - (Filosofie a sociální vědy, 15). ISBN 80-7007-210-5.
Hrubec, Marek (ed.): Demokracie, veřejnost a občanská společnost. [Democracy, Public Sphere, and Civil Society.] Praha : Filosofia, 2004. 368 s. - (Filosofie a sociální vědy, 15). ISBN 80-7007-211-3.
Hrubec, Marek: Mezinárodní versus globální spravedlnost. Polemika mezi nacionalisty a kosmopolity. [International Justice versus Global Justice. A Polemic among Nacionalists and Cosmopolitans.] Globální spravedlnost a demokracie. Praha : Filosofia, 2004 - (Hrubec, M.) s. 77-105. - (Filosofie a sociální vědy. 14).
Hrubec, Marek: Globální spravedlnost a demokracie. Úvod. [Global Justice and Democracy. Introduction.] Globální spravedlnost a demokracie. Praha : Filosofia, 2004 - (Hrubec, M.) s. 9-18. ISBN 80-7007-210-5. - (Filosofie a sociální vědy. 14).
Hrubec, Marek: Vrchnostenský veřejný rozum. Úskalí politického liberalismu. [Paramount Public Reason. Problems of Political Liberalism.] Demokracie, veřejnost a občanská společnost. Praha : Filosofia, 2004 - (Hrubec, M.) s. 91-109. ISBN 80-7007-211-3. - (Filosofie a sociální vědy. 15).
Hrubec, Marek: Demokracie, veřejnost a občanská společnost. Úvod. [Democracy, Public Sphere, and Civil Society. Introduction.] Demokracie, veřejnost a občanská společnost. Praha : Filosofia, 2004 - (Hrubec, M.) s. 9-21. ISBN 80-7007-211-3.
Hrubec, Marek: O kritice a uznání. Rozhovor Marka Hrubce s Axelem Honnethem. [On the Critique and Recognition.] Filosofický časopis. Roč. 52, č. 4 (2004), s. 621-629. ISSN 0015-1831.
Hrubec, Marek: Kritická teorie uznání. Rozhovor Marka Hrubce s Axelem Honnethem. [A Critical Theory of Recognition. An Interview of Marek Hrubec with Axel Honneth.] Akademický bulletin AV ČR. č. 9 (2004), s. 2-4.
HRUBEC, Marek: Towards Global Justice: Interview of Marek Hrubec with Nancy Fraser. [Towards Global Justice: Interview of Marek Hrubec with Nancy Fraser.] Czech Sociological Review. Roč. 40, - (2004), s. 879-889. ISSN 0038-0288.
Hrubec, Marek: [Rozhovor]. Nancy Fraser - Marek Hrubec. [[Interview.] Nancy Fraser - Marek Hrubec.] Politologická revue. Roč. 10, - (2004), s. 147-160. ISSN 1211-0353.
Hrubec, Marek: Úvod: Sociální práva podle Cécile Fabreové. [Introduction: Social Rights from the Point of View of Cecile Fabre.] Ústavní zakotvení sociálních práv. Praha : Filosofia, 2004 s. 5-8. ISBN 80-7007-195-8. - (Parva philosophica. 15).
Hrubec, Marek: Multikulturalismus z českého pohledu. [Multiculturalism from the Czech Perspective.] Multikulturalismus. Zkoumání politiky uznání. Praha : Epocha a Filozofický ústav AV ČR, 2004. 191 s. ISBN 80-86328-64-3. Reprint: Paidea. Roč. 3, č. 1 (2006) ISSN 1214-8725.
Hrubec, Marek: Úvod. Téma: Habermasova politická a právní teorie. [Introduction. Theme: Habermas's Political and Legal Theory.] Filosofický časopis. Roč. 52, č. 2 (2004), s. 181-184. ISSN 0015-1831.
Hrubec, Marek: Úpadek impéria a invaze. [The Decline of Empire and the Invasion.] Listy. Roč. 34, č. 3 (2004), s. 45-46.
Hrubec, Marek: Nový světový řád a jeho neřádné zdroje. [The New World Order and Its Disordered Sources.] Literární noviny. č. 24 (2004), s. 3. ISSN 1210-0021.
Hrubec, Marek, Bakešová, Alena: Honneth, A. – Fraserová, N.: Přerozdělování nebo uznání? Honneth, A. - Fraser, N.: [Umverteilung oder Anerkennung? Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 2003]. Praha : Filosofia, 2004. s. 1-333. ISBN 80-7007-200-8.
Hrubec, Marek: [Překlad]. Lara, M. P.: Demokratické instituce a kosmopolitní solidarita. [Democratic Institutions and Cosmopolitan Solidarity]. Globální spravedlnost a demokracie. Praha : Filosofia, 2004 - (Hrubec, M.) s. 105-126. ISBN 80-7007-210-5.
Hrubec, Marek: [Překlad]. Taylor, C. - de Lara, Ph.: Obhajoba morální realistické filosofie. [Plaidoyer pour une philosophie morale réaliste. Magazine Littéraire, No. 380, 1.9.1999, s. 25-26.]. Filosofický časopis. Roč. 52, č. 1 (2004), s. 85-88. ISSN 0015-1831.
Hrubec, Marek: Aktualizační čtení Hegelova pojetí uznání v kontextu mravnosti. [Actualized Reading of Hegel's Conception of Recognition in the Context of Ethical Life.] ISBN 80-246-0534-1. In: Hegelovskou stopou. K poctě profesora Milana Sobotky. Praha : Karolinum, 2003 - (Znoj, M.) s. 97-106. ISBN Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Hist. - (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 4/1999. Studia philosophica. 14).
Hrubec, Marek: Horkheimer a Marcuse: tvůrci programových tezí kritické teorie. [Horkheimer and Marcuse: Authors of Programmatic Theses of the Critical Theory.] Filosofický časopis. Roč. 51, č. 4 (2003), s. 592-616. ISSN 0015-1831.
Hrubec, Marek: Přísliby a meze mezinárodní spravedlnosti. [The Promises and the Limits of the International Justice.] II. kongres českých politologů. Praha : Česká společnost pro politické vědy, 2003 - (Dvořáková, V.) s. 19-27. ISBN 80-902176-3-X.
Hrubec, Marek: Komentář: Fine, Robert, Kosmopolitismus a sociální teorie. [Commentary: Fine, Robert, Cosmopolitanism and Social Theory.] Filosofický časopis. Roč. 51, č. 3 (2003), s. 430-431. ISSN 0015-1831.
HRUBEC, Marek: Loučení s nejvlivnějším politickým myslitelem současnosti. [A Farewell to the Most Influential Political Thinker Today.] Listy. Roč. 1, č. 1 (2003), s. 79-82. ISSN 1210-1222.
Hrubec, Marek: Hegelovské předpoklady otevřené společnosti. [Hegelian Preconditions of Open Society.] ISBN 80-246-0541-4. In: Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica. Praha : Karolinum, 2002 - (Znoj, M.) s. 75-83. ISBN Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Hist. - (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 3/1999. Studia philosophica. 13).
Hrubec, Marek: O spravedlnosti a soudnosti: rozhovor Marka Hrubce s Alessandrem Ferrarou. [On Justice and Judgment: An Interview with Alessandro Ferrara.] Filosofický časopis. Roč. 50, č. 4 (2002), s. 639-646. ISSN 0015-1831.
Hrubec, Marek: John Rawls (1921-2002). [John Rawls (1921-2002).] Filosofický časopis. Roč. 50, č. 6 (2002), s. 1047-1051. ISSN 0015-1831.
Hrubec, Marek: Za Robertem Nozickem. [Obituary: Robert Nozick.] Filosofický časopis. Roč. 50, č. 2 (2002), s. 333-334. ISSN 0015-1831.
Hrubec, Marek: Hartmut Rosa, Identität und kulturelle Praxis. [Hartmut Rosa, Identität und kulturelle Praxis.] ProFil. Č. 1 (2002), s. 3. ISSN 1212-9097.
Hrubec, Marek: Kritik sociálního státu. [The Critic of Welfare State.] Listy. Roč. 4, - (2002), s. 54-55. ISSN 1210-1222.
Hrubec, Marek: Vize rozvoje a úpadku České republiky do roku 2015. [The Visions of the Development and Decay of the Czech Republic till 2015.] Listy. Roč. 3, - (2002), s. 76-78. ISSN 1210-1222.
Hrubec, Marek: Východiska Taylorova výkladu ambivalentního charakteru moderny. [The Background of Taylor's Explanation of the Ambivalent Character of Modernity.] Charles Taylor: Etika autenticity. Praha : Filosofia, 2001. s. 113-132. ISBN 80-7007-150-8. - (Morální a politická filosofie. 9).
Hrubec, Marek: Východiska diskuse mezi Ferrarou a Michelmanem. [Sources of the discussion between Ferrara and Michelman.] Filosofický časopis. Roč. 49, č. 1 (2001), s. 99-103. ISSN 0015-1831.
Hrubec, Marek: [Překlad] Taylor, C.: Etika autenticity. [The Ethics of Authenticity. Cambridge, Massachusetts, and London, England, Harvard Univerity Press 1992.]. -. Praha : Filosofia, 2001. ISBN 80-7007-150-8.
Hrubec, Marek, Bakešová, Alena, Velek, Josef: [Překlad] Taylor, C.: Multikulturalismus: Zkoumání politiky uznání. [Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Ed. A.Gutmann. Princeton, Princeton University Press 1994.]. -. Praha : Filosofia, 2001. ISBN 80-7007-161-3.

06-04-2014 17:46:39