Akce oddělení MPF

Oddělení morální a politické filosofie organizuje různé konference a další akce, především připravuje dvě každoroční konference ve spolupráci s významnými českými a zahraničními osobnostmi sociální a politické teorie a s Centrem globálních studií.

1) V květnu vždy organizuje mezinárodní konferenci "Philosophy and Social Science", která se koná po dobu pěti dnů ve třech paralelních sekcích. Zúčastňují se jí významné osobnosti české a světové politické a sociální filosofie a příbuzných oborů, nejen z Evropy a Severní Ameriky, ale také z Brazílie, Číny, Jihoafrické republiky a dalších zemí, celkem přibližně 70 zahraničních přednášejících, plus účastníci z ČR. V roce 2017 proběhl 25. ročník této pražské konference.

2) Vždy v listopadu Oddělení organizuje konferenci "Filosofie a sociální vědy", která je lokální verzí zmíněné mezinárodní konference. Přednášky se semináře probíhají po dobu dvou až tří dnů za účasti odborníků z České republiky a Slovenské republiky. V roce 2017 proběhne 17. ročník.

3) Oddělení dále organizuje rovněž další příležitostné konference, semináře a workshopy ve spolupráci s různými českými a zahraničními institucemi.

Více konferencí a seminářů uspořádaných ve spolupráci s Centrem globálních studií najdete zde.

 

25-05-2014 06:19:36