Akce oddělení MPF

16.05.
2018
conference

International Conference “Philosophy and Social Science”

Vila Lanna
V Sadech 1, Prague 6

The conference focuses on mutually interlinked themes of (1) Populism and "the People"; (2) Migrations and Borders; (3) Suffering and Critique; (4) Performing Protest; (5) Truth and Politics. It addresses the themes from interdisciplinary and transdisciplinary perspectives of philosophy and social science. The conference is attended by more than 100 speakers from Germany, Italy, the UK, Sweden, Czechia, Slovakia, the USA, Mexico, Brazil, and other countries.

 

Programme (PDF)

Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4

16.05.
2018
mezinárodní konference

Mezinárodní konference „Filosofie a sociální vědy“

Vila Lanna
V Sadech 1, Praha 6

Konference se soustředí na vzájemně propojená témata (1) populismu a „lidu", (2) migrace a hranic, (3) utrpení a kritiky, (4) protestu, (5) pravdy a politiky. Věnuje se tématům z interdisciplinárních a transdisciplilnárních perspektiv filosofie a sociálních věd. Konference se účastní přes 100 přednášejících z Německa, Itálie, Spojeného království, Švédska, Česka, Slovenska, Spojených států, Mexika, Brazílie a dalších zemí.

 

Program (PDF)

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4

23.10.
2017
14:00
konference

Konference „Komunikace o náboženství a sekularismu ve veřejné sféře“

Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1

Interdisciplinární konferenci na téma „Náboženství a sekularismus ve veřejné sféře" organizují Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globální studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Konference se bude zabývat vztahem mezi sekulárními, křesťanskými, muslimskými a hinduistickými perspektivami. Akce se koná při příležitosti vydání nové knihy „Náboženství a sekularita: Zápas o veřejný prostor", Ondřej Štěch (ed.).

 

Program (PDF)

 

 

09.05.
2012
Konference

Philosophy and Social Science

Vila Lanna, Akademie věd, Praha
07.11.
2011
Konference

O filosofii v češtině a/nebo v českých zemích

Akademické konferenční centrum, Praha
11.05.
2011
Konference

Philosophy and Social Science

Vila Lanna, Akademie věd, Praha
12.04.
2018
15:00
lecture

Lecture “Mexican Political Philosophy in the Latin American Philosophical Context”

Boardroom of the Insitute of Philosophy, the Czech Academy of Sciences
Jilská 1, Praha 1, 1st floor

Centre of Global Studies, Institute of Philosophy at the Czech Academy of Sciences, invites you to a lecture of Prof. Isaias Rivera (Universidad Autonoma de Chihuahua, Ciudad de Mexico; Corvinus Egyetem, Budapest). The lecture will be followed by a discussion.

 

Photo 1

Photo 2

..
16:30
seminář

Seminář „Náboženství, pluralismus a sekularita: Evropa a Brazílie“

Emil A. Sobottka, Tomáš Halík
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, Filosofický ústav AV ČR a Institut sociologických studií FSV UK Vás zvou na seminář na téma Náboženství, pluralismus a sekularita: Evropa a Brazílie.

Přednášky přednesou:

Emil A. Sobottka (profesor sociologie na univerzitě PUCRS, Porto Allegre, a předseda Brazilské sociologické organizace) – The Religion Diversity in Brazil: Religion and Secularism

Tomáš Halík (profesor sociologie na Univerzitě Karlově v Praze a prezident České křesťanské akademie) – Religion in Postsecular Age

Seminář se bude zabývat vztahy mezi náboženstvím, sekularitou a pluralitou, a to jak v evropském kontextu, tak v kontextu brazilském. Po přednáškách a koreferátu dr. Ondřeje Štěcha bude následovat diskuse.

 

29.11.
2017
15:00
seminář

Seminář „Idea globálních dějin filosofie: principy a zkušenosti“

Gunnar Skirbekk
Akademické konferenční centrum AV ČR
Husova 4a, Praha 1

Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globální studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR Vás zvou na seminář na téma The Idea of a Global History of Philosophy: Principles and experience, na němž promluví Prof. Gunnar Skirbekk, emeritní profesor filosofie na Univerzitě v Bergenu.

Po přednášce bude následovat diskuse.

 

04.10.
2017
13:00
seminář

Seminář „Současná čínská politická filosofie: dialog mezi evropskými a čínskými perspektivami“

Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1

Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globální studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR organizují seminář „Současná čínská politická filosofie: dialog mezi evropskými a čínskými perspektivami". Příspěvky budou zaměřeny hlavně na témata ekonomická transformace Číny a současné filosofické koncepce konfuciánského systému. Po přednášce se bude konat diskuse.

 

 

Program (PDF)

Podkategorie